PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Diverse sentrale adresser

Nasjonale web-adresser

Frivillig virksomhet, Kultur- og kirkedepartementet
Kultur- og kirkedepartementet sine egne sider om frivillig virksomhet.
Regjeringen vil stimulere og støtte opp under det særegne og viktige bidraget fra frivillighetsområdet. Myndighetene trenger krefter som kan utfylle, utfordre, korrigere og påvirke. Det er lange tradisjoner for et samarbeid mellom det offentlige og de frivillige organisasjonene.
www.frivillig.no
 
 
Kultur- og kirkedepartementet
Kultur- og kirkedepartementet har ansvar for kultur, kirke, medier, idrett, frivillig virksomhet, tros- og livssynssamfunn og pengespill og lotteri.
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kkd/