Administrasjon

Vi styrer Meldal Frivilligsentral

Meldal Frivilligsentral er lokalisert midt i Midtbygda. Sentralen er åpen mandag, tirsdag, onsdag og torsdag fra 09.00 til 14.30. Hvis sentralen er stengt p.g.a. møter eller annet, er dette opplyst på Facebook og/eller plakater.Daglig leder i Meldal Frivilligsentral er Anne Mari Svinsaas som er ansatt i 80 % stilling fram til og med 31/12/18, deretter 50 % stilling.

Meldal Frivilligsentral er organisasjonseid. Dette vil si at det er de frivillige lag og foreninger i Meldal som eier sentralen.

Styret består av følgende personer: Joar Lyngen, Turid Aasbø Ree, Randi Aasbø, Razan Betari, Heidi Elvrum, Michael Bereket, Magni Solum, de to sistnevnte er vararepresentanter.


2019 © Meldal frivilligsentral