Torsdag 18 Oktober
kl. 10:30 - 14:00 Kjøring til dagsenter Meldal dagsenter
Hver torsdag henter våre frivillige sjåfører hjemmeboende eldre og bringer dem til Meldal dagsenter for lunsj og sosialt samvær. Har du lyst til å være frivillig sjåfør, ta kontakt med frivilligsentralen.
2019 © Meldal frivilligsentral